Ivan Pavićević blog: Tajna permafrosta

Živimo u veoma prijatnoj geološkoj epohi holocenu, okruženi listopadnim šumama i svakojakim izobiljem flore i faune koji seže gotovo do polarnih geografskih širina. Čovek kao vrsta pamti veoma surove uslove na planeti. Negde pred kraj poslednjeg ledenog doba naša vrsta je brojala tek desetak hiljada jedinki i bila među najugroženijim vrstama na planeti, verovatno na ….

Ivan Pavićević blog: Tajna permafrosta

Živimo u veoma prijatnoj geološkoj epohi holocenu, okruženi listopadnim šumama i svakojakim izobiljem flore i faune koji seže gotovo do polarnih geografskih širina. Čovek kao vrsta pamti veoma surove uslove na planeti. Negde pred kraj poslednjeg ledenog doba naša vrsta je brojala tek desetak hiljada jedinki i bila među najugroženijim vrstama na planeti, verovatno na ….

Sonja Pavlović blog: Tajna religioznog uma

Džon i Miranda zajedno imaju 28 godina. Džon je osam godina stariji od Mirande. Koliko Miranda ima godina? U epruveti se nalazi jedna ameba. Svakog minuta, ona se razmnožava prostom deobom: od jedne nastanu dve; od dve nastanu četiri; od četiri nastane osam… Epruveta se napuni do vrha za 60 minuta. Ako u epruvetu stavimo ….

Prikaz knjige: Biologija mikroorganizama

Još su stari Egipćani u 4. veku pre nove ere, primetili da se zarazne bolesti prenose sa bolesnih na zdrave osobe, ali nisu imali načina da saznaju šta ih i kako prenosi. Dugo nakon njih mnogi ljudi su verovali da bolesti prenosi sotona uz pomoć “mračnih sila”. Tek 1546. godine Girolamo Fracastoro je pretpostavio da bolesti mogu biti rezulat ….

U kakvom su odnosu inteligencija i školski/akademski uspjeh?

Obrazovanje predstavlja važan čimbenik života pojedinca. Školski uspjeh u osnovnoj školi utječe na određivanje mogućnosti upisa u srednje škole. Također, interesi za pojedine predmete i područja, utječu na kasniji izbor fakulteta i/ili zanimanja. Iz tog razloga, znanstvenici se dugi niz godina bave proučavanjem faktora koji utječu na uspješnost u školovanju, a jedan od tih faktora ….