Razumeti autizam

Učestalost javljanja autizma i ostalih pervazivnih poremećaja Poremećaji iz autističnog spektra svrstavaju se među najčešće razvojne poremećaje koji počinju u djetinjstvu i perzistiraju kroz život pojedinca. Karakteriziraju ih problemi u socijalnim interakcijama i komunikaciji, te ograničena i ponavljajuća ponašanja, interesi i aktivnosti. Iako  novije studije pokazuju da je broj djece s poremećajima iz autističnog spektra ….

Razumeti autizam

Učestalost javljanja autizma i ostalih pervazivnih poremećaja Poremećaji iz autističnog spektra svrstavaju se među najčešće razvojne poremećaje koji počinju u djetinjstvu i perzistiraju kroz život pojedinca. Karakteriziraju ih problemi u socijalnim interakcijama i komunikaciji, te ograničena i ponavljajuća ponašanja, interesi i aktivnosti. Iako  novije studije pokazuju da je broj djece s poremećajima iz autističnog spektra ….

Simptomi autizma i drugih pervazivnih poremećaja

Autistični poremećaj Autistični poremećaj, opisan od strane Lea Kannera 1943., je najpoznatiji od pervazivnih razvojnih poremećaja. Poznat je još kao dječji autizam, infantilni autizam ili rani infantilni autizam. U DSM-IV autistični poremećaj se dijagnosticira kada je prisutno šest simptoma iz područja: kvalitativnog oštećenja socijalnih interakcija, kvalitativnog oštećenja komunikacije, ograničenih, ponavljajućih i stereotipnih obrazaca ponašanja, interesa ….

Misterija autizma: istorijski pregled

Sve što izlazi iz okvira “normalnog”, ne mora biti i inferiorno. H. Asperger (1938) Postoje legende i mitovi koji se provlače kroz vrijeme i govore o vilama koje su krale djecu i zamjenjivale ih drugom. Danas tu djecu prepoznajemo kao autiste. Takva su djeca smatrana čudacima, opsjednutima, a  ponekad, iako rijetko, svetima. No, češće se ….

Sonja Pavlović blog: Neurodiverzitet

“U zemlji slepih, i jednooki čovek bi bio kralj.” Planinar Nunjez, junak jedne od najlepših priča H. G. Velsa (Herbert George Wells), romana “Zemlja slepih”, misli da nema ničeg prirodnijeg od toga. “Zemlja slepih” je izolovana zajednica ljudi koji se rađaju i umiru slepi. Razumljivo, čitava njihova kultura satkana je oko te pojedinosti koja ih razlikuje od ….