“Izazov” za istraživače: Moderiranje gubitka tečnosti u visoko razgranatoj mreži krvnih sudova23 May 2012 @ 22:01

Challenge: Moderiranje gubitka tečnosti u visoko razgranatoj mreži krvnih sudova

Novčana nagrada: 10 000 $

Rok: 6/17/12

Naručilac želi da napravi model koji će predvideti razmeru izgubljene tečnosti usled oštećenja u visoko razgranatoj mreži krvnih sudova. Različite očigledne varijabile utiču na količinu izgubljene tečnosti kao sto je dijametar krvnih sudova. Naručilac želi da uključi u model manje očigledne faktore koji imaju visoku tačnost predvidljivosti.

Ovo je izazov koji garanuje nagradu za najmanje jedno prosleđeno rešenje.

Pregled izazova:

Male, visoko razgranate mreže krvnih sudova distribuiraju tečnost različitim složenim strukturama tj.organima pod pritiskom. Dijametar krvnih sudova varira kao i pritisak i protok tečnosti kroz mrežu. Pojedini krvni sudovi se mogu oštetiti tokom neophodne hirurške intervencije na strukturi tj.organu u  kojoj distribuira tečnost. Gubitak tečnosti usled oštećenja krvnog suda mogu dovesti do ireverzibilnog oštećenja strukture odnosno organa. Naručilac želi da napravi model koji će predvideti količinu izgubljene tečnosti na osnovu fizičko-hemijskih parametara krvnih sudova i tečnosti koja se nalazi u njima.

Ovo je ideacioni izazov koji ima sledeće jedinstvene karakteristike:

–          nagrada je zagarantovana za najbolje prosleđeno rešenje i iznosi 20 000$;

–          osoba koja daje rešenje ne prenosi na istraživača ekskluzivno pravo intelektualne svojine već pruža garanciju istraživaču na besplatnu, stalnu i neekskluzivnu dozvolu za korišćenje svih informacija sadržanih u predlogu;

–          nakon deadline-a, naručilac će pregledati sve predloge i doneti odluku u vezi sa pobedničkim rešenjem. Svi koji su poslali predloge rešenja biće obavešteni o statusu njihovog predloga;

 

Za detaljne informacije pratite sledeći link.

 

InnoCentive

ŠTA JE InnoCentive?

InnoCentive je globalno tržište inovacijama, gde kreativni umovi rešavaju neke od svetski najbitnijih problema za novčanu nagradu od milion dolara. Komercijalne, vladine i humanitarne organizacije sarađuju sa InnoCentive-om u rešavanju problema koji mogu uticati na čvečanstvo.

ŠTA JE “InnoCentive ideacioni izazov”?

“InnoCentive ideacioni izazov” je formulisan sa ciljem da se dobiju nove ideje, slično globalnom pronalaženju ideja. Dostavljen “ideacioni izazov” sadrži oko dve pisane strane i naručilac dobija trajno, neekskluzivno pravo da koristi sve informacije saržane u njemu.

U “ideacionom izazovu” osoba koja daje rešenje može:

–          dostaviti sopstvene ideje;

–          dostaviti informcije nekoj trećoj strani tako da ima pravo na korišćenje kao i dalja ovlašćenja da prenese to pravo i pravo na korišćenje i razvoj na naručioca;

–          dostaviti informacije u javnom domenu bez ikakvih limitiranja.

 

 

 

 

 

One Response on ““Izazov” za istraživače: Moderiranje gubitka tečnosti u visoko razgranatoj mreži krvnih sudova”

Ostavi komentar